desk@fridrichpalko.sk +421 2 321 17 000 SK / CZ / EN / RU

 • Stojíme na
  vašej strane

 • Spokojných klientov
  máme aj v zahraničí

 • Hľadáme inovatívne
  a efektívne riešenia

Vyspelé právne riešenia

v širokej oblasti konfliktov individuálnych záujmov prostredníctvom právnych stratégií a nástrojov a to aj vtedy, ak zlyhali štandardne uplatňované postupy.

Profesionálny prístup

Spájame srdce a rozum - rozumieme klientom aj právu. Rešpektujeme dohody a dodržiavame termíny.

Flexibilita

Každý prípad je iný. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, pretože veríme, že iba tak je to správne. Rešpektujeme individualitu a prispôsobujeme jej konkrétne riešenia.

O nás

hlavickovy_papier

Advokátska kancelária Fridrich Paľko s.r.o. vznikla v roku 2009 transformáciou etablovanej advokátskej praxe, ktorá bola realizovaná od roku 1997 osobnou účasťou viacerých nadaných advokátov. Transformácia do podoby spoločnosti s ručením obmedzeným bola logickou reakciou na meniace sa požiadavky klientely a vôbec trhu právnych služieb, ktorého charakteristickou črtou je mnohosť príležitostí.

Prečo si vybrať nás

 • Tradícia a skúsenosti

  Už 20 rokov zastupujeme klientov, ktorí hľadajú komplexné právne riešenia. Naše odhodlanie nás núti riešiť aj tie najzložitejšie prípady. Ako profesionálna advokátska kancelária radi prijímame výzvy.
 • Odbornosť a ľudskosť

  Hovorí sa, že právnický jazyk je bez emócií. Ľudia však bez emócií nie sú. Napriek tomu, že sme právnici, v kontakte s klientmi sme v prvom rade ľudia.
 • Talent a rozum

  História práva sa dá naučiť rovnako, ako sa dajú memorovať znenia súčasných zákonov. Avšak talent je ten prvok, ktorý dokáže vedomosti zladiť do jedného orchestra.

Právne novinky

Farmaceutické právo: Judikatúra súdneho dvora Európskej únie (5/5)

Rozsudok Súdneho dvora z 5.5.2011 C-316/09 MSD Sharp & Dohme GmbH v Merckle GmbH...
Celý článok →

Farmaceutické právo: Judikatúra súdneho dvora Európskej únie (4/5)

Rozsudok Súdneho dvora z 15.1.2009 C-140/07 Hecht-Pharma GmbH v Staatliches...
Celý článok →

Farmaceutické právo: Judikatúra súdneho dvora Európskej únie (3/5)

Rozsudok Súdneho dvora z 20.9.2007 C-84/06 Holandský štát v Antroposana...
Celý článok →

Farmaceutické právo: Judikatúra súdneho dvora Európskej únie (2/5)

Rozsudok Súdneho dvora z 15.12.1993 C 292/92 Ruth Hünermund a iní v...
Celý článok →