desk@fridrichpalko.sk +421 2 321 17 000 SK / CZ / EN / RU

 • Stojíme na
  vašej strane

 • Spokojných klientov
  máme aj v zahraničí

 • Hľadáme inovatívne
  a efektívne riešenia

Vyspelé právne riešenia

v širokej oblasti konfliktov individuálnych záujmov prostredníctvom právnych stratégií a nástrojov a to aj vtedy, ak zlyhali štandardne uplatňované postupy.

Profesionálny prístup

Spájame srdce a rozum - rozumieme klientom aj právu. Rešpektujeme dohody a dodržiavame termíny.

Flexibilita

Každý prípad je iný. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, pretože veríme, že iba tak je to správne. Rešpektujeme individualitu a prispôsobujeme jej konkrétne riešenia.

O nás

hlavickovy_papier

Advokátska kancelária Fridrich Paľko s.r.o. vznikla v roku 2009 transformáciou etablovanej advokátskej praxe, ktorá bola realizovaná od roku 1997 osobnou účasťou viacerých nadaných advokátov. Transformácia do podoby spoločnosti s ručením obmedzeným bola logickou reakciou na meniace sa požiadavky klientely a vôbec trhu právnych služieb, ktorého charakteristickou črtou je mnohosť príležitostí.

Prečo si vybrať nás

 • Tradícia a skúsenosti

  Už 20 rokov zastupujeme klientov, ktorí hľadajú komplexné právne riešenia. Naše odhodlanie nás núti riešiť aj tie najzložitejšie prípady. Ako profesionálna advokátska kancelária radi prijímame výzvy.
 • Odbornosť a ľudskosť

  Hovorí sa, že právnický jazyk je bez emócií. Ľudia však bez emócií nie sú. Napriek tomu, že sme právnici, v kontakte s klientmi sme v prvom rade ľudia.
 • Talent a rozum

  História práva sa dá naučiť rovnako, ako sa dajú memorovať znenia súčasných zákonov. Avšak talent je ten prvok, ktorý dokáže vedomosti zladiť do jedného orchestra.

Právne novinky

Sekundárna zákonná ochrana práv spotrebiteľa (ochrana via lex specialis) – prvá časť

Sekundárna ochrana práva spotrebiteľa, ktorú je možné nazvať taktiež doplňujúcou,...
Celý článok →

Primárna zákonná ochrana práv spotrebiteľa (ochrana via lex generalis)

Primárnou ochranou práv spotrebiteľa nazývame ochranu, ktorá je realizovan...
Celý článok →

Ústavné aspekty právnej regulácie ochrany spotrebiteľa

Ústava Slovenskej republiky neobsahuje úpravu konkrétnych práv spotrebiteľa, aleb...
Celý článok →