• Stojíme na
  vašej strane

 • Spokojných klientov
  máme aj v zahraničí

 • Hľadáme inovatívne
  a efektívne riešenia

Vyspelé právne riešenia

v širokej oblasti konfliktov individuálnych záujmov prostredníctvom právnych stratégií a nástrojov a to aj vtedy, ak zlyhali štandardne uplatňované postupy.

Profesionálny prístup

Spájame srdce a rozum - rozumieme klientom aj právu. Rešpektujeme dohody a dodržiavame termíny.

Flexibilita

Každý prípad je iný. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, pretože veríme, že iba tak je to správne. Rešpektujeme individualitu a prispôsobujeme jej konkrétne riešenia.

O nás

hlavickovy_papier

Advokátska kancelária Fridrich Paľko s.r.o. vznikla v roku 2009 transformáciou etablovanej advokátskej praxe, ktorá bola realizovaná od roku 1997 osobnou účasťou viacerých nadaných advokátov. Transformácia do podoby spoločnosti s ručením obmedzeným bola logickou reakciou na meniace sa požiadavky klientely a vôbec trhu právnych služieb, ktorého charakteristickou črtou je mnohosť príležitostí.

Prečo si vybrať nás

 • Tradícia a skúsenosti

  Už 20 rokov zastupujeme klientov, ktorí hľadajú komplexné právne riešenia. Naše odhodlanie nás núti riešiť aj tie najzložitejšie prípady. Ako profesionálna advokátska kancelária radi prijímame výzvy.
 • Odbornosť a ľudskosť

  Hovorí sa, že právnický jazyk je bez emócií. Ľudia však bez emócií nie sú. Napriek tomu, že sme právnici, v kontakte s klientmi sme v prvom rade ľudia.
 • Talent a rozum

  História práva sa dá naučiť rovnako, ako sa dajú memorovať znenia súčasných zákonov. Avšak talent je ten prvok, ktorý dokáže vedomosti zladiť do jedného orchestra.